Wat ik doe

Wanneer zijn natuurlijke geneeswijzen iets voor jou?

Belangrijk is dat je lekker in je vel zit. Toch gebeurt het wel eens dat je je niet goed voelt. Meestal is het wel duidelijk wat er aan de hand is. Of de huisarts weet er wel raad mee. Er zijn ook situaties waarin ik aanvullend op het reguliere medische en paramedische circuit iets kan betekenen. Hierna beschrijf ik enkele situaties waaraan je kunt denken:

 • Als je wilt voorkómen dat je klachten krijgt.
 • Als je je ‘accu’ wilt opladen / bijtanken.
 • Als de huisarts of specialisten niet goed weten wat ze met je klachten kunnen doen.
 • Als je te maken krijgt met zaken die je niet bij een huisarts of specialist neerlegt.
 • Ter ondersteuning van een genezingsproces, bijvoorbeeld na een operatie.
 • Als je beter wilt leren omgaan met ongeneeslijke ziekten of verdriet en angsten.
 • Als je bezig wilt zijn met zingeving in combinatie met eventuele (levens)vragen of klachten.
 • Als je om wilt leren gaan met (hoog)gevoeligheid.

Holistisch werken: lichaam en geest als onlosmakelijk duo

Of je nu komt met een specifieke klacht of klachten die niet goed te omschrijven zijn; ik zie je als totaliteit. Ik kijk dus breder en dieper dan de klacht die zich aandient. Dat wil zeggen dat ik samen met jou ga zoeken naar mogelijke verbanden en oorzaken die ten grondslag liggen aan de klacht of hulpvraag. Soms blijft het bij deze klacht en het inzoomen daarop en soms komen we op heel andere terreinen die ook in verband staan met de hulpvraag.

Reguliere gezondheidszorg en alternatieve gezondheidszorg

Het is van belang dat er zo mogelijk een medische diagnose wordt gesteld. Daarom is het ‘doorlopen’ van de gang van de reguliere gezondheidszorg van groot belang. Ik stel namelijk geen medische diagnose. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, zal ik verwijzen naar de huisarts. Behandeling op aanwijzingen van de behandelend arts mogen niet worden doorkruist. Natuurlijke geneeswijzen kunnen echter prima hand in hand met de reguliere geneeskunde haar werk doen en werkt symbiotisch – elkaar versterkend.

Werkmethoden

:
 • Energetische behandeling (magnetiseren met mijn handen geleid door mijn helder weten en voelen)
 • Geleide meditaties (onder meer innerlijke vader, moeder, kind, man, vrouw)
 • Praktische en concrete handvatten meegeven om gemakkelijker met de klacht om te gaan of compleet te verhelpen
 • Kijken naar juiste voeding in alle opzichten
 • Werken met de Trikom-zapper. Dit is een zapper die frequenties uitzendt die allerlei klachten kan verzachten en verhelpen
 • Bloesemremedies en Schusslerzouten
 • MIR-methode en de vijf biologische natuurwetten van dr. Hamer
 • etc.

Wandelcoaching

Mij is opgevallen dat het behandelen van kinderen in de praktijk vaak goed gaat, maar soms ook niet. Al die aandacht en het gebeuren in een praktijk levert soms wat onnodige spanning bij het kind op. Meestal veroorzaakt door eerdere ervaringen. Daarom ben ik steeds meer wandelend aan het coachen. Al wandelend kijk je elkaar niet continu aan en kan er op een natuurlijke manier een gesprek ontstaan. Al wandelend vallen mij dingen op die ik mogelijk niet gezien zou hebben in mijn praktijkruimte en andersom. Vandaar dat ik dit ook met ingang van 2021 ga aanbieden. Als ik over moet gaan tot magnetiseren, kan het ook een gecombineerd consult worden van wandelen buiten en behandelen in de praktijk. Buiten zijn is op zichzelf al gezond en geeft de nodige ontspanning. Ik kan kinderen, afhankelijk van hun vraag en indien gewenst, speciale opdrachten meegeven die ze tijdens het wandelen mogen uitvoeren. Dat maakt het ook nog een beetje avontuurlijk en komen ze spelenderwijs tot inzichten.