Wat ik doe

Wanneer zijn natuurlijke geneeswijzen iets voor jou?

Belangrijk is dat je lekker in je vel zit. Toch gebeurt het wel eens dat je je niet goed voelt. Meestal is het wel duidelijk wat er aan de hand is. Of de huisarts weet er wel raad mee. Er zijn ook situaties waarin ik aanvullend op het reguliere medische en paramedische circuit iets kan betekenen. Hierna beschrijf ik enkele situaties waaraan je kunt denken:

  • Als je wilt voorkómen dat je klachten krijgt.
  • Als je je ‘accu’ wilt opladen / bijtanken.
  • Als de huisarts of specialisten niet goed weten wat ze met je klachten kunnen doen.
  • Als je te maken krijgt met zaken die je niet bij een huisarts of specialist neerlegt.
  • Ter ondersteuning van een genezingsproces, bijvoorbeeld na een operatie.
  • Als je beter wilt leren omgaan met ongeneeslijke ziekten of verdriet en angsten.
  • Als je bezig wilt zijn met zingeving in combinatie met eventuele (levens)vragen of klachten.
  • Als je om wilt leren gaan met (hoog)gevoeligheid.

Holistisch werken: lichaam en geest als onlosmakelijk duo

Of je nu komt met een specifieke klacht of klachten die niet goed te omschrijven zijn; ik zie je als totaliteit. Ik kijk dus breder en dieper dan de klacht die zich aandient. Dat wil zeggen dat ik samen met jou ga zoeken naar mogelijke verbanden en oorzaken die ten grondslag liggen aan de klacht of hulpvraag. Soms blijft het bij deze klacht en het inzoomen daarop en soms komen we op heel andere terreinen die ook in verband staan met de hulpvraag.

Reguliere gezondheidszorg en alternatieve gezondheidszorg

Het is van belang dat er zo mogelijk een medische diagnose wordt gesteld. Daarom is het ‘doorlopen’ van de gang van de reguliere gezondheidszorg van groot belang. Ik stel namelijk geen medische diagnose. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, zal ik verwijzen naar de huisarts. Behandeling op aanwijzingen van de behandelend arts mogen niet worden doorkruist. Natuurlijke geneeswijzen kunnen echter prima hand in hand met de reguliere geneeskunde haar werk doen en werkt symbiotisch – elkaar versterkend.

Werkmethode

Zoals ook onder het tabblad 'Consult' is te lezen zijn mijn behandelingen te typeren als energetische behandelingen. Ik magnetiseer geleid door mijn intuïtie die gevoed wordt door helder weten, voelen, zien en mijn gezonde boeren verstand, studies en levenservaring. Soms stuit ik op bepaalde blokkades bij de cliënt. Die hebben mogelijk wat nadere aandacht nodig. Hiervoor kan ik ter ondersteuning en verduurzaming van het magnetiseren gebruiken van de inzet van bloesemremedies, celzouten, de MIR-methode, symboolwerk, helende rituelen, gebruik van een zapper, het gedachtengoed van de vijf biologische natuurwetten van dr. Hamer, geleide meditaties en aandacht voor de innerlijke vader, moeder, man, vrouw en kind.