Kwaliteitsgarantie

Ik als therapeut ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevens die u via mail verstrekt, worden enkel gebruikt om een eerste contact te kunnen leggen. Voor de eerste behandeling wordt aan u een overeenkomst voorgelegd. In deze overeenkomst zijn de wettelijke voorschriften verwerkt, waarmee u door ondertekening akkoord gaat. Zie voor een uitgebreidere toelichting ook mijn Privacy Statement onderaan deze pagina.
Daarnaast ben ik lid van de VBAG. Dit is een beroepsorganisatie voor Energetisch Therapeuten die ervoor zorgt dat er aan de wettelijke eisen wordt voldaan door de aangesloten therapeuten.

Beroepsorganisatie VBAG

VBAG waakt erover dat de bij haar aangesloten leden kwaliteit leveren:

Bijscholing

Eén van de manieren om daarvoor zorg te dragen is bijscholing. Om lid te mogen worden van deze organisatie moet een therapeut aan bepaalde eisen voldoen, waaronder een afgeronde HBO beroepsopleiding tot Natuurgeneeskundige therapeut / Paranormaal Therapeut.

Verklaring omtrent Gedrag

Er is een Verklaring omtrent Gedrag overlegd bij aanname door de beroepsorganisatie VBAG.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Ook maakt lidmaatschap bij VBAG bij een groot aantal zorgverzekeraars vergoeding mogelijk.

Klachtenregeling en tuchtrecht

Alle leden van VBAG zijn aangesloten bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Zie voor meer informatie de website van RBCZ en TCZ: www.rbcz.nu
Zie voor meer informatie over de beroepsvereniging: www.vbag.nl

VBAG     RBCZ

Privacy statement

Privacy statement bekijken