Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten?

Intake en consulten (gemiddeld 1 - 1,5 uur)  € 80,00
Kort consult (max. ½ uur) € 50,00
Wandelcoaching (1 - 1,5 uur) € 80,00
Telefonisch consult (max. ½ uur) € 40,00
Telefonisch consult van cliënt in behandeling
tot 10 minuten, anders zie telefonisch consult 
gratis
Bovenstaande kosten zijn vrijgesteld van BTW

Duur van een consult

De gemiddelde duur van een consult is een uur. Het eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur, omdat kennismaking en verdieping van de hulpvraag wat meer tijd vraagt.

Betalingsvoorwaarden

De betalingswijze van de behandelingen gaan per overschrijving binnen twee weken na factuurdatum. Na het consult wordt de factuur meegegeven of digitaal aangeleverd.

Vergoedingsmogelijkheden

Ik ben lid van de beroepsvereniging 'Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze' (VBAG). Hierdoor worden door veel zorgverzekeraars de consulten vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is mede afhankelijk van de pakketkeuze. Informeert u bij uw zorgverzekeraar voor de exacte informatie.

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent verzoek ik u om dit tenminste 24 uur vóór aanvang van uw behandeling te laten weten. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, kunnen in rekening gebracht worden.