Opbouw van een consult / behandeling

Over het algemeen bestaat een consult uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen vloeien vaak in elkaar over. Afhankelijk van de vraag en de situatie van het betreffende moment kies ik er samen met jou voor wat het beste is op dat moment. De verschillende onderdelen zijn:

 1. Administratie
  Registratie van cliëntgegevens
 2. Anamnese
  Kijken naar de totale (historische) situatie van de cliënt op het gebied van gezondheid, leefsituatie, werk etc. en het dieper doorvragen naar de hulpvraag.
 3. Psychometreren / invoelen
  Vóór en tijdens het consult voel ik door me enkele minuten te verplaatsen in de cliënt in wat er mogelijk 'aan de hand' kan zijn en wat allemaal een rol kan spelen met betrekking tot de hulpvraag.
 4. Magnetiseren
  Als ik een voldoende helder beeld heb van wat er allemaal speelt ga ik behandelen. Het behandelen bestaat uit het weghalen van 'afgewerkte' energie, het afvoeren van een teveel aan energie, het rust brengen en schoonspoelen van energie, het toevoegen van nieuwe energie. Met andere woorden: ik breng opnieuw balans aan.
  Mijn handen werken als sensoren, magneten (bij weghalen) en toevoerkanalen (bij toevoegen). Dit doe ik door met mijn handen een stukje van het lichaam af te werken of op het lichaam. Meestal voel je er niets van of ervaar je subtiele sensaties als warmte, kou, tintelingen etc. Het meest gehoorde effect is dat mensen na een behandeling rustig en ontspannen zijn en zich soms zelfs ‘herboren’ voelen. Problematiek kan men weer beter aan. Cliënten blijven gewoon gekleed en het enige wat nodig is, is het rustig zitten op een krukje en het ondergaan.
 5. Praktische adviezen en tips / bewustwording
  Samen kijken we wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe we dingen kunnen verbeteren. Als je zelf meewerkt en eerlijk naar jezelf kunt kijken, gaat het gemakkelijker.
  Meestal blijft het niet alleen bij één behandeling, vaak krijg je ook praktische tips en adviezen mee, waardoor je zelf tussen de behandelingen door ook verder kunt werken aan je herstel.

Dossier en Geheimhouding

Ik betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens (o.a. ten behoeve van het dossier). De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. Met alles wat tijdens een consult besproken wordt, wordt vertrouwelijk omgegaan, tenzij een cliënt uitdrukkelijk verzoekt informatie door te spelen aan derden.